ดูThe Mask ลูกไทย (ตอน รอบ FINAL กรุ๊ปไม้ตรี หน้ากาก ข้าวหลาม vs หน้ากาก ฤาษีดัดตน) วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ( The Mask ลูกไทย 13/08/2020 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ) The Mask ลูกไทย การแข่งขันของฤดูกาลนี้ยังคงมีรูปแบบการแข่งขันเหมือนกับ The Mask Line Thai และ และ The Mask วรรณคดีไทย ซึ่งจะมีการผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปในรายการ แต่สิ่งที่แตกต่างคือจะมีการนำผสมผสานมรดก ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ๆ ตามภาคเข้าไปเข้าไปในรายการด้วย โดยในฤดูกาลนี้จะไม่มีคนดูในสตูดิโอเนื่องจากการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา The Mask ลายไทย ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี  The Mask ลายไทย ออกอากาศ เวลา 20.15 - 22.00 น. The Mask ลายไทย ออกอากาศ ช่องเวิร์คพอยท์ 23 

The Mask ลูกไทย

The Mask ลูกไทย
The Mask ลูกไทย
การแข่งขันของฤดูกาลนี้ยังคงมีรูปแบบการแข่งขันเหมือนกับ The Mask Line Thai และ และ The Mask วรรณคดีไทย ซึ่งจะมีการผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้าไปในรายการ แต่สิ่งที่แตกต่างคือจะมีการนำผสมผสานมรดก ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย ๆ ตามภาคเข้าไปเข้าไปในรายการด้วย โดยในฤดูกาลนี้จะไม่มีคนดูในสตูดิโอเนื่องจากการระบาดทั่วของไวรัสโคโรนา
The Mask ลายไทย ออกอากาศ ทุกวันพฤหัสบดี 
The Mask ลายไทย ออกอากาศ เวลา 20.15 - 22.00 น.
The Mask ลายไทย ออกอากาศ ช่องเวิร์คพอยท์ 23 

หมวดหมู่:

The Mask ลูกไทย