ดูSpirit of Asia (ตอน นมัสเต ชาวไทยเชื้อสายเนปาล) วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ( Spirit of Asia 12/07/2020 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ) Spirit of Asia (วิถีเอเชีย) สารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชีย เชื่อมโยงประเพณี วัฒนธรรม มรดกล้ำค่าของแผ่นดิน เพื่อค้นหา “วิถีเอเชียที่คุณไม่เคยรู้” 

Spirit of Asia

Spirit of Asia
Spirit of Asia (วิถีเอเชีย) สารคดีท่องเที่ยวที่คุณจะได้เข้าใกล้ชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเอเชีย เชื่อมโยงประเพณี วัฒนธรรม มรดกล้ำค่าของแผ่นดิน เพื่อค้นหา “วิถีเอเชียที่คุณไม่เคยรู้” 

หมวดหมู่:

Spirit of Asia