Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ตอน ตามรอยศาสตร์พระราชาที่แหลมผักเบี้ยต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำเสีย จัดการขยะ และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม) วันที่ 5 ธันวาคม 2561

ดูLightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ตอน ตามรอยศาสตร์พระราชาที่แหลมผักเบี้ยต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำเสีย จัดการขยะ และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม) วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ( Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง 05/12/2018 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ) รายการทอล์คโชว์สบายๆ ทุกวันกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกอากาศทา งช่อง 3 Family รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกากอากาศทุกวันจันทร์ -ศุกร์ รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกอากาศเวลา 0…

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
รายการทอล์คโชว์สบายๆ ทุกวันกับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกอากาศทา
งช่อง 3 Family
รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกากอากาศทุกวันจันทร์ -ศุกร์
รายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกอากาศเวลา 09.00-09.30น.