4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม วันที่ 12 ตุลาคม 2017

ดู4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ( 4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม 12/10/2017 วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ) รูปแบบหลักของรายการคือจะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม มีจำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 4 คน มาแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบผลสำรวจ โดยมีข้อมูลจากการสำรวจโดยบุคคลทั่วไปจำนวน 100 คน ทั้งนี้เมื่อทีมใดทำคะแนนได้ถึง 200 คะแนนก่อน ทีมนั้นจะเป็นแชมป์ในรายการ และได้เข้ารอบไปเล่น…

4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม

4 ต่อ 4 แฟมิลี่เกม
รูปแบบหลักของรายการคือจะมีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 2 ทีม มีจำนวนสมาชิกในทีม ทีมละ 4 คน มาแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบผลสำรวจ โดยมีข้อมูลจากการสำรวจโดยบุคคลทั่วไปจำนวน 100 คน

ทั้งนี้เมื่อทีมใดทำคะแนนได้ถึง 200 คะแนนก่อน ทีมนั้นจะเป็นแชมป์ในรายการ และได้เข้ารอบไปเล่นในรอบโบนัสเพื่อสะสมเงินรางวัล