168 ชั่วโมง วันที่ 15 กรกฎาคม 2018

ดู168 ชั่วโมง วันที่ 15 กรกฎาคม 2018 ( 168 ชั่วโมง 14/07/2018 วันที่ 15 กรกฎาคม 2018 ) รายการ 168 ช.ม. ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 24.00 - 01.30 น. ดำเนินรายการโดย คุณจอนนี่ แอนโฟเน คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร คุณวุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี คุณสมเกียรติ จันทร์พราหม และคุณสุพจ พงษ์พรรณเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมา ได้เปลี่ยนพิธีกร จากคุณสมเกียรติ และคุณสุพจ…

168 ชั่วโมง

168 ชั่วโมง
รายการ 168 ช.ม. ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 24.00 - 01.30 น. ดำเนินรายการโดย คุณจอนนี่ แอนโฟเน คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร คุณวุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี คุณสมเกียรติ จันทร์พราหม และคุณสุพจ พงษ์พรรณเจริญ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ต่อมา ได้เปลี่ยนพิธีกร จากคุณสมเกียรติ และคุณสุพจน์ เป็นคุณโบ๊ท วิบูลย์นันท์ และย้ายเวลาออกอากาศเป็นทุกวันพุธ เวลา 24.00 - 01.00 น.

หมวดหมู่:

168 ชั่วโมง