โลก 360 องศา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017

ดูโลก 360 องศา วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ( โลก 360 องศา 14/11/2017 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2017 ) รูปแบบรายการ: สารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศ ความยาวประมาณ 30 นาที (รวมเวลาโฆษณา) ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ เวลา 21:15 – 22:00 น. จุดเด่น: นำเสนอสาระ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม โดยสามารถรับชมได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

โลก 360 องศา

โลก 360 องศา
รูปแบบรายการ: สารคดีเกี่ยวกับต่างประเทศ ความยาวประมาณ 30 นาที (รวมเวลาโฆษณา)
ออกอากาศ: ทุกวันเสาร์ เวลา 21:15 – 22:00 น.
จุดเด่น: นำเสนอสาระ ความรู้ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม โดยสามารถรับชมได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

หมวดหมู่:

โลก 360 องศา