แจ๋ว (ตอน แจ๋วไฮไลท์ สร้างโอกาสให้กำลังใจ ออกัส จิตรกรช่างฝัน) วันที่ 5 ธันวาคม 2561

ดูแจ๋ว (ตอน แจ๋วไฮไลท์ สร้างโอกาสให้กำลังใจ ออกัส จิตรกรช่างฝัน) วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ( แจ๋ว 05/12/2018 วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ) รายการของช่อง 3 ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพความงามแก่ผู้หญิง ที่ใส่ใจในการดูแลตนเอง ดำเนินรายการโดย อรปรียา หุ่นศาสตร์, วราภรณ์ สมพงษ์, ปราย ธนาอัมพุช และอภิศรา นุตยกุล

แจ๋ว

แจ๋ว
รายการของช่อง 3 ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพความงามแก่ผู้หญิง ที่ใส่ใจในการดูแลตนเอง ดำเนินรายการโดย อรปรียา หุ่นศาสตร์, วราภรณ์ สมพงษ์, ปราย ธนาอัมพุช และอภิศรา นุตยกุล

หมวดหมู่:

แจ๋ว