แกะกล้า (ตอน กลุ่มพิทักษ์ปะการัง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ดูแกะกล้า (ตอน กลุ่มพิทักษ์ปะการัง) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ( แกะกล้า 18/11/2017 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ) ในสังคมของแกะ อาจมีเพียงหนึ่ง ที่กล้าออกจากความคุ้นเคย ลุกขึ้นจากสิ่งที่เป็น มุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเอง แต่ในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จ ไปร่วมค้นหานิยามของคำว่า ความกล้า แต่สิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือ กา…

แกะกล้า

แกะกล้า
ในสังคมของแกะ อาจมีเพียงหนึ่ง ที่กล้าออกจากความคุ้นเคย ลุกขึ้นจากสิ่งที่เป็น มุ่งหน้าหาคำตอบให้กับตัวเอง แต่ในความกล้าย่อมก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อไปสู่จุดสูงสุดที่เรียกว่าความสำเร็จ ไปร่วมค้นหานิยามของคำว่า ความกล้า แต่สิ่งเดียวที่จะหาคำตอบได้ก็คือ การเสาะหา และสอบถามกับคนที่ได้จัดการกับความกล้าของพวกเขาจนประสบความสำเร็จ ติดตามความกล้าของคนเหล่านี้ได้ในรายการ แกะกล้า

หมวดหมู่:

แกะกล้า