ดูเรื่องจริงผ่านจอ (ตอน แฝดสยาม เด็กแฝดตัวติดกัน) วันที่ 10 มกราคม 2562 ( เรื่องจริงผ่านจอ 10/01/2019 วันที่ 10 มกราคม 2562 ) รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม

เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ
รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม