ดูเรื่องจริงผ่านจอ (ตอน ที่สุดความเล้นลับ ถ้ำแม่ย่า) วันที่ 3 มกราคม 2562 ( เรื่องจริงผ่านจอ 03/01/2019 วันที่ 3 มกราคม 2562 ) รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม

เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ
รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม