ดูเรื่องจริงผ่านจอ (ตอน ประเพณีสายเลือด) วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ( เรื่องจริงผ่านจอ 27/12/2018 วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ) รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม

เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ
รายการสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่นำปัญหาหรือกลลวงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเผยแพร่ ให้ผู้ชมได้ตระหนักถึงอันตรายในสังคม