เรื่องจริงผ่านจอ (ตอน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) วันที่ 16 เมษายน 2561

ดูเรื่องจริงผ่านจอ (ตอน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) วันที่ 16 เมษายน 2561 ( เรื่องจริงผ่านจอ 16/04/2018 วันที่ 16 เมษายน 2561 ) ทุกวิกฤตมีทางเลือก ทุกวิกฤตมีทางเลี่ยง ทุกวิกฤตมีทางรอดออกอากาศ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 - 23.20 น.ทาง ช่อง 7 สี ผู้ดำเนินรายการ: ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, ลลนา ก้องธรนินทร์

เรื่องจริงผ่านจอ

เรื่องจริงผ่านจอ
ทุกวิกฤตมีทางเลือก ทุกวิกฤตมีทางเลี่ยง ทุกวิกฤตมีทางรอดออกอากาศ: ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.20 - 23.20 น.ทาง ช่อง 7 สี ผู้ดำเนินรายการ: ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์, ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์, คงกะพัน แสงสุริยะ, ลลนา ก้องธรนินทร์