เพชรรามา (ตอน แขกรับเชิญ ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, รศ.ดร.วีณ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ดูเพชรรามา (ตอน แขกรับเชิญ ชัยรัตน์ เทียบเทียม, ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, รศ.ดร.วีณ) วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ( เพชรรามา 13/07/2018 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ) ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น. รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นรายการทอล์กโชว์ ที่ชูประเด็นเด่นโดยการเฟ้นหาแขกรับเชิญ ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ และ มีความโดดเด่น หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่สุดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เปรียบเสมือนกั…

เพชรรามา

เพชรรามา
ออกอากาศ: ทุกวันศุกร์ เวลา 23.15 น.

รายละเอียดโดยย่อ: ผู้ดำเนินรายการ : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล เป็นรายการทอล์กโชว์ ที่ชูประเด็นเด่นโดยการเฟ้นหาแขกรับเชิญ ที่มีคุณค่า มีศักยภาพ และ มีความโดดเด่น หรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นที่สุดในเรื่องหนึ่งเรื่องใด เปรียบเสมือนกับการที่บุคคล คนนั้น เป็นเพชรเม็ดงามทางด้านการเป็นทรัพยากรในทุกๆด้านของสังคม

หมวดหมู่:

เพชรรามา