ดูเปิดเลนส์ส่องโลก (ตอน...ปูตาโอ เมืองท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมียนมา) วันที่ 25 มีนาคม 2563 ( เปิดเลนส์ส่องโลก 25/03/2020 วันที่ 25 มีนาคม 2563 ) รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง

เปิดเลนส์ส่องโลก

เปิดเลนส์ส่องโลก
รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง