ดูเปิดปม (ตอน เขื่อนเหมืองตะกั่ว) วันที่ 21 กันยายน 2563 ( เปิดปม 21/09/2020 วันที่ 21 กันยายน 2563 ) เปิดปม รายการตีแผ่ปัญหาสังคมเพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ เพื่อป้องกันและหาวิธีรับมือ เปิดปม ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.20 น.

เปิดปม

เปิดปม
เปิดปม รายการตีแผ่ปัญหาสังคมเพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ เพื่อป้องกันและหาวิธีรับมือ
เปิดปม ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.20 น.

หมวดหมู่:

เปิดปม