ดูเปิดตำนานกับเผ่าทอง (ตอน มะริด วัดวาและอาหารทะเล ประเทศเมียนมา) วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ( เปิดตำนานกับเผ่าทอง 07/06/2020 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ) เปิดตำนานกับเผ่าทอง รายการท่องเที่ยวต่างแดนโดย อ.เผ่าทองกูรูด้านวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องราวเชิงลึกด้านตำนานและเรื่องเล่าที่อิงกับประวัติศาสตร์และเรื่องจริงโดยมีหลักฐานอ้างอิง เปิดตำนานกับเผ่าทอง ออกอากาศทางสถานีช่อง PPTV เปิดตำนานกับเผ่าทอง ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-07.00 น. และ 10.30-11.30 น.

เปิดตำนานกับเผ่าทอง

เปิดตำนานกับเผ่าทอง
เปิดตำนานกับเผ่าทอง รายการท่องเที่ยวต่างแดนโดย อ.เผ่าทองกูรูด้านวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องราวเชิงลึกด้านตำนานและเรื่องเล่าที่อิงกับประวัติศาสตร์และเรื่องจริงโดยมีหลักฐานอ้างอิง
เปิดตำนานกับเผ่าทอง ออกอากาศทางสถานีช่อง PPTV
เปิดตำนานกับเผ่าทอง ออกอากาศทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 06.00-07.00 น. และ 10.30-11.30 น.