ดูส่องโลก (ตอน สำรวจดินแดนทางตอนใต้ของ สปป.ลาว) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ( ส่องโลก 06/06/2020 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ) ส่องโลก (Song Lok) สารคดีมีชีวิต สาระดีๆ ของคนชอบเที่ยว เอาใจนักเดินทาง รายการสารคดีมีชีวิตที่นำเสนอเรื่องราวของสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน โดยมีจุดหมายคือเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายเอเชียและถนนสายแยกย่อยทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 00.00- 00.30น. ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทางช่อง thairath

ส่องโลก

ส่องโลก
ส่องโลก (Song Lok) สารคดีมีชีวิต สาระดีๆ ของคนชอบเที่ยว เอาใจนักเดินทาง รายการสารคดีมีชีวิตที่นำเสนอเรื่องราวของสถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งทางด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชน โดยมีจุดหมายคือเน้นการเดินทางด้วยรถยนต์ไปตามทางหลวงสายเอเชียและถนนสายแยกย่อยทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 00.00- 00.30น.
ส่องโลก (Song Lok) ออกอากาศทางช่อง thairath

หมวดหมู่:

ส่องโลก