ดูพี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (ตอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ( พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour 14/05/2019 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ) พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) อีกครั้งกับการออกเดินทางไปมอบข้อคิดในทุกแง่มุมของความรัก และความสัมพันธ์ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศของ พี่อ้อย-พี่ฉอด เพราะปัญหาหัวใจในวัยเรียน เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจพี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศทุกวันอังคารพี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศเวลา 22.30-23.30น.พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศทางช่อง amarin 

พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour

พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour
พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) อีกครั้งกับการออกเดินทางไปมอบข้อคิดในทุกแง่มุมของความรัก และความสัมพันธ์ พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศของ พี่อ้อย-พี่ฉอด เพราะปัญหาหัวใจในวัยเรียน เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจพี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศทุกวันอังคารพี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศเวลา 22.30-23.30น.พี่อ้อย พี่ฉอด On Tour (Phi Oi Phi Chot On Tour) ออกอากาศทางช่อง amarin