ผู้หญิงถึงผู้หญิง วันที่ 11 ธันวาคม 2017

ดูผู้หญิงถึงผู้หญิง วันที่ 11 ธันวาคม 2017 ( ผู้หญิงถึงผู้หญิง 11/12/2017 วันที่ 11 ธันวาคม 2017 ) ผู้หญิงถึงผู้หญิง คือรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำข่าวรายวันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาบอกเล่าผ่านมุมมองของพิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้ โดยมีพิธีกรดำเนินรายการเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงของสถานีวิท…

ผู้หญิงถึงผู้หญิง

ผู้หญิงถึงผู้หญิง
ผู้หญิงถึงผู้หญิง คือรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิง ที่มีรูปแบบการนำเสนอเป็นการนำข่าวรายวันที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมาบอกเล่าผ่านมุมมองของพิธีกร หรืออาจมองว่าเป็นนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงทางโทรทัศน์ก็ได้ โดยมีพิธีกรดำเนินรายการเป็นผู้ประกาศข่าวหญิงของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จำนวน 4 คน ได้แก่ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ, ปุ้ย พิมลวรรณ หุ่นทองคำ, ไก่ มีสุข แจ้งมีสุข และ นิน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ ซึ่งในอดีตมี เอิ๊ก พรหมพร ยุวะเวส เป็นพิธีกร
รายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง เป็นรายการที่พัฒนารูปแบบมาจากรายการ ผู้หญิง ผู้หญิง ที่ออกอากาศช่วงเวลาเดียวกัน (8.00 น.)ในอดีต ก่อนที่จะมีการปรับผังรายการ ซึ่งขณะนั้นดำเนินรายการโดย หญิง ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ และ กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ
ในปัจจุบัน(กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551) มีการเพิ่มช่วงตอบปัญหากฎหมายในตอนท้าย (9.35 น.) ซึ่งร่วมดำเนินรายการโดย 2 ดาราสาวนักกฎหมาย คือ ตุ๊ก วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ และ เอ๊ะ อิศริยา สายสนั่น