ดูผจญภัยไร้พรมแดน วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ( ผจญภัยไร้พรมแดน 12/08/2017 วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ) จากแรงบันดาลใจในการเดินทางของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ คุณวีระ นุติยกุล สืบทอดเจตนารมณืให้กับเธอ (คุณติ๊ก) เพื่อเดินทางสานต่อความมุ่งมั่น......แรงบันดาลใจและแรงศรัทธา......ค้นหา เรียนรู้สิ่งรอบ ๆ ตัวทั่วทุกมุมโลก สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ และไม่คาดคิด พร้อมเก็บเรื่…

ผจญภัยไร้พรมแดน

ผจญภัยไร้พรมแดน
จากแรงบันดาลใจในการเดินทางของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ คุณวีระ นุติยกุล สืบทอดเจตนารมณืให้กับเธอ (คุณติ๊ก) เพื่อเดินทางสานต่อความมุ่งมั่น......แรงบันดาลใจและแรงศรัทธา......ค้นหา เรียนรู้สิ่งรอบ ๆ ตัวทั่วทุกมุมโลก สิ่งที่คุณไม่เคยรู้ และไม่คาดคิด พร้อมเก็บเรื่องราว วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม วิสัยทัศน์ของคนทั่วโลก กว่า 100 ประเทศ ถ่ายทอดลงในรายการผจญภัยไร้พรมแดน