นารีกระจ่าง (ตอน โครงการ Chula Zero Waste, พัดน้ำ ภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชาวบ้าน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

ดูนารีกระจ่าง (ตอน โครงการ Chula Zero Waste, พัดน้ำ ภูมิปัญญาการจัดการน้ำของชาวบ้าน) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ( นารีกระจ่าง 08/11/2018 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ) นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศเวลา 09.00-10.30 น. นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศทางช่อง thaipbs

นารีกระจ่าง

นารีกระจ่าง
นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศเวลา 09.00-10.30 น. นารีกระจ่าง (nari krachang) ออกอากาศทางช่อง thaipbs

หมวดหมู่:

นารีกระจ่าง