ดูท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (ตอน เจียงซี ตอนที่ 1) วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ( ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า 18/06/2021 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ) ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) เมืองซูโจวเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 514 ปี ก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วัดหลงหัวซึ่งเป็นวัดโบราณที่ชาวจีนนับถือและขอพร สวนยู่หยวน จะคึกคักที่สุดในเทศกาลโคมไฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนนี้ ได้มีมากกว่า 2,000 ปี เทศกาลนี้จึงหมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปีท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ เวลา 23.00 น.-23.30 น.ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ ทางช่อง ThaiPBS

ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า

ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า
ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) เมืองซูโจวเริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ 514 ปี ก่อนคริสตกาล มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน วัดหลงหัวซึ่งเป็นวัดโบราณที่ชาวจีนนับถือและขอพร สวนยู่หยวน จะคึกคักที่สุดในเทศกาลโคมไฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของจีนนี้ ได้มีมากกว่า 2,000 ปี เทศกาลนี้จึงหมายถึงคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปีท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ เวลา 23.00 น.-23.30 น.ท่องเที่ยวสุดขอบฟ้า (Thongthiao Sut Khop Fa) ออกอากาศ ทางช่อง ThaiPBS