ทุกทิศทั่วไทย วันที่ 12 มกราคม 2018

ดูทุกทิศทั่วไทย วันที่ 12 มกราคม 2018 ( ทุกทิศทั่วไทย 12/01/2018 วันที่ 12 มกราคม 2018 ) รายการวาไรตี้ข่าวภูมิภาค บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย วิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ข่าวสารความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ในภูมิภาค พร้อมเรื่องราวที่เป็นสีสัน กิจกรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น ช่วง ทุกทิ…

ทุกทิศทั่วไทย

ทุกทิศทั่วไทย
รายการวาไรตี้ข่าวภูมิภาค บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย วิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ข่าวสารความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ในภูมิภาค พร้อมเรื่องราวที่เป็นสีสัน กิจกรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่น

ช่วง ทุกทิศวิถี : บอกข่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นพื้นที่ต่างๆ เช่น การกินการอยู่ การประกอบอาชีพของแต่ละภูมิภาค

ช่วง ทุกทิศเกษตร : นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เปิดเผยเคล็ดลับ เทคนิคขั้นตอนในการทำเกษตรสาขาต่างๆที่ประสบความสำเร็จ เป็นตัวอย่างสร้างแนวทางอาชีพให้แก่ผู้ชมทางบ้าน

ช่วง ทุกทิศชุมชน : นำเสนอตัวอย่างชุมชนที่เป็นต้นแบบในด้านต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนในท้องที่ต่างถิ่น

หมวดหมู่:

ทุกทิศทั่วไทย