ดูชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 (ตอน รอบ 24 คน) วันที่ 12 มกราคม 2562 ( ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 12/01/2019 วันที่ 12 มกราคม 2562 ) การเดินทางครั้งใหม่บนเส้นทางการค้นหาศิลปินลูกทุ่ง ของ ไมค์ทองคำ7 เกิดขึ้นอีกครั้ง ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ เวลา 18.30 - 20.00 น. ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ ทางช่อง Workpoint

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7

ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7
การเดินทางครั้งใหม่บนเส้นทางการค้นหาศิลปินลูกทุ่ง
ของ ไมค์ทองคำ7 เกิดขึ้นอีกครั้ง
ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ เวลา 18.30 - 20.00 น.
ชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำ 7 ออกอากาศ ทางช่อง Workpoint