ดูคุณพระช่วย (ตอน วัยรุ่นเรียนไทย คำสรรพนาม ที่ใช้เรียกแทนบุคคลมีอะไรบ้าง) วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ( คุณพระช่วย 05/07/2020 วันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

คุณพระช่วย

คุณพระช่วย
รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

หมวดหมู่:

คุณพระช่วย