ดูคุณพระช่วย (ตอน ฝาหรั่งเรียนไทย ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน) วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ( คุณพระช่วย 28/06/2020 วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

คุณพระช่วย

คุณพระช่วย
รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

หมวดหมู่:

คุณพระช่วย