ดูคุณพระช่วย (ตอน ฝาหรั่งเรียนไทย ข้าวหลาม) วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ( คุณพระช่วย 14/06/2020 วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

คุณพระช่วย

คุณพระช่วย
รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

หมวดหมู่:

คุณพระช่วย