ดูคุณพระช่วย (ตอน วัยรุ่นเรียนไทย ขนมสอดไส้) วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ( คุณพระช่วย 07/06/2020 วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

คุณพระช่วย

คุณพระช่วย
รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

หมวดหมู่:

คุณพระช่วย