ดูคุณพระช่วย (ตอน ฝาหรั่ง เรียนทำแจ่วบอง) วันที่ 13 มกราคม 2562 ( คุณพระช่วย 13/01/2019 วันที่ 13 มกราคม 2562 ) รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

คุณพระช่วย

คุณพระช่วย
รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย สอดแทรกประวัติความเป็นมาของโบราณวัตถุหรือคำไทยโบราณ พร้อมการประลองดนตรีไทย

หมวดหมู่:

คุณพระช่วย