ดูคนอวดผี (ตอน ศูนย์บรรเทาทุกข์ผี ตอน ผีอยากกลับบ้าน) วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ( คนอวดผี 15/07/2020 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ) คนอวดผี รายการที่นำเสนอในเรื่องราวของผี วิญญาณ สิ่งเหนือธรรมชาติ และเรื่องราวชีวิตหลังความตาย คนอวดผี ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 22.00 - 00.00 น.

คนอวดผี

คนอวดผี
คนอวดผี รายการที่นำเสนอในเรื่องราวของผี วิญญาณ สิ่งเหนือธรรมชาติ และเรื่องราวชีวิตหลังความตาย
คนอวดผี ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 22.00 - 00.00 น.

หมวดหมู่:

คนอวดผี