ดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (ตอน เงาเสียง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์) วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ( กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน 10/07/2020 วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ) กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ออกอากาศทุกวัน อังคาร ออกอากาศเวลา 20.15-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง PPtv 36  

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ออกอากาศทุกวัน อังคาร ออกอากาศเวลา 20.15-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง PPtv 36