ดูกิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (ตอน เงาเสียง โป่ง หิน เหล็ก ไฟ) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ( กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน 19/06/2020 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ) กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ออกอากาศทุกวัน อังคาร ออกอากาศเวลา 20.15-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง PPtv 36  

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ออกอากาศทุกวัน อังคาร ออกอากาศเวลา 20.15-22.00 น. ออกอากาศทางช่อง PPtv 36