กบนอกกะลา วันที่ 12 ตุลาคม 2017

ดูกบนอกกะลา วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ( กบนอกกะลา 12/10/2017 วันที่ 12 ตุลาคม 2017 ) รายการที่สืบเสาะหาต้นกำเนิดของสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำประวัติความเป็น แหล่งที่มา แหล่งที่ผลิต ทำอย่างไรถึงได้สิ่งของเหล่านี้ออกมา เช่น ที่มาปลากระป๋อง กระจก หรือหนังสือพิมพ์

กบนอกกะลา

กบนอกกะลา
รายการที่สืบเสาะหาต้นกำเนิดของสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำประวัติความเป็น แหล่งที่มา แหล่งที่ผลิต ทำอย่างไรถึงได้สิ่งของเหล่านี้ออกมา เช่น ที่มาปลากระป๋อง กระจก หรือหนังสือพิมพ์

หมวดหมู่:

กบนอกกะลา